Home Персонал
Персонал ПДФ Печат Е-мейл
Директор Нова загора

Директор

 • ГЕОРГИ СИМОВ ГЕОРГИЕВ, магистър по  Българска филология
 • Първа професионално квалификационна степен по Организация и управление на образованието, специализация ОУО, над 100 публикации
Вълкова

Учител в подготвителна група/клас

 • ДИМАНА ВЪЛКАНОВА АНТОНОВА, магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 • Репортер в местната телевизия - ”Яница-канал”
Стоева

Учител във втори "А" клас

 • ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЕВА, магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 • Втора професионално квалификационна степен по Организация и Управление на образованието
 • специализация: ФВС
Coneva

Учител във втори "Б" клас

 • МАРУСЯ ЦОНЕВА КОЛЕВА, магистър по предучилищна и начална училищна педагогика 
 • Пета професионално квалификационна степен

Учител във трети "А" клас

 • КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА, магистър по начална училищна педагогика, специализация по труд и техника
Dineva

Учител в трети "Б" клас

 • СВЕТЛАНА ДОБРЕВА ДИНЕВА, магистър по начална училищна педагогика, специализация по ФВС.
 • Втора професионално—квалификационна степен  по Организация и управление на образованието.

Петкова

Учител в четвърти "А" клас

 • МАРИЕТА ПЕТЕВА ПЕТКОВА, бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика.
 • Пета професионално-квалификационна степен.
Вълева

Учител в четвърти "Б" клас

 • СТАНКА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА, магистър по начална училищна педагогика със специализация по музика.
 • Втора професионално-квалификационна степен по организация и управление на образованието.
Монева

Учител в първи "Б" клас

 • МИНКА МАРИНОВА МОНЕВА, бакалавър по начална училищна педагогика със специализация по музика.
 • Пета професионално-квалификационна степен.
Колева

Учител в първи "А" клас

 • МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА, магистър по начална училищна педагогика.
 • Втора професионално-квалификационна степен.

Учител в I-IV клас

 • ПАВЛИНАГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, магистър по начална училищна педагогика.
 • Втора професионално—квалификационна степен.
 • Втора професионално-квалификационна степен.

Възпитател в ПИГ

 • СВЕТЛА ДЕНЕВА ИЛЧЕВА, магистър по начална училищна педагогика
 • Специализация: английски език

Възпитател в ПИГ

 • ВЕСЕЛИНА СТОЙНОВА ГОСПОДИНОВА-АНТОНОВА
 • магистър по начална училищна педагогика.

Ресурсен учител

 • ДАНИЕЛА ДИЧЕВА ДОБРУДЖАЛИЕВА-МИХАЙЛОВА,
 • бакалавър по специална педагогика.
 • Специализация: Мениджмънт в образованието.
 • Трета професионално-квалификационна степен.

Ресурсен логопед

 • ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДАНЧЕВА,
 • магистър по начална училищна педагогика.
 • Втора професионално-квалификационна степен.

Логопед

 • МАРИЯ ГЕОРГИЕВА  професионален бакалавър по специална педагогика—логопед.
 • Професионален бакалавър  по предучилищна и начална училищна педагогика.

Главен счетоводител

 • ВАЛЕНТИНА ЙОВЧЕВА КОПРИНКОВА, магистър по икономика и Банков мениджмънт

ЗАТС

 • МАРИЙКА ТРИФОНОВА ФАЛУЦОВА , специалист

Охрана

 • СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ДРАГАНОВА, специалист

 

 

 

Who's Online

В момента има 1 посетител в сайта

НУ СВ.Паисий Хилендарски

 • Гр.Нова загора
 • Област Сливен
 • ул."24 май" № 12
 • тел. 0457-6-30-80
 • Дир.Георги Георгиев

Други

 • Общообразователно
 • Начално (І - ІV клас)
 • Общинско
 • Една смяна