Home Прием Прием 2010/2011
Прием на ученици за учебната 2011/2012 година ПДФ Печат Е-мейл

И през следващата учебна година вниманието ни ще бъде насочено към максимален прием на деца в училището за всички класове.
То разполага с класни стаи в достатъчност. Капацитета му е далеч над сегашната пълняемост. Класните стаи са обзаведени с нови мебели.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 • Богата материално — техническа база.
 • Амбициозен педагогически колектив —симбиоза от опит и темперамент.
 • Стабилно Училищно настоятелство.
 • Полудневна подготвителна група, където децата ще открият знания, които гарантират готовността им за І клас.
 • Общообразователни паралелки с повече часови по СИП и ЗИП, по избор.
 • Компютърно обучение.
 • Ранно чуждоезиково обучение по руски език, английски език, немски език, френски език, по избор.
 • Участие на децата в разработването на международни проекти, спортни танци, вокална група, спорт, съхраняване и запазване на българските национални традиции.
 • През ваканционните дни—училище за социални умения.
 • Детски лагери в България и в чужбина.
 • Следобедни занимания– подготовка на уроци, извънкласни дейности до 17.00 часа.
 • Осигурен топъл обяд и безплатна закуска.
 • Организиран транспорт.
 • Училище за родители и консултации по желание на децата и родителите.
 • Максимален достъп за деца с увреждания и деца със специални образователни потребности.
 • За удобство на деца и родители, учебния процес започва в 8.30 часа.
 • Школа по народни танци - Всички стъпки.
 • Школа по карате.
 • Школа по готварство и изкуството да се сервира - за родители.
 • Възможност за родителите да завършат курсове за професионални и любител шофьори - с предимство и отстъпка.
 • Възстановяване на точки на шофьори - с предимство и отстъпка.
 

НУ СВ.Паисий Хилендарски

 • Гр.Нова загора
 • Област Сливен
 • ул."24 май" № 12
 • тел. 0457-6-30-80
 • Дир.Георги Георгиев

Други

 • Общообразователно
 • Начално (І - ІV клас)
 • Общинско
 • Една смяна